Baqo'

>> 15 Januari 2011

Baqo' merupakan salah satu sifat 20 yang wajib diketahui dengan tafsili(terperinci). Baqo' ertinya kekal, sentiasa ada, tiada akhir, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Taala. Adapun yang lain daripada tuhan ada juga yang kekal tiada binasa selamanya tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki ( yang sebenar) bahkan kekal عرضي (yang mendatang) jua seperti syurga, neraka, luh, 'arasy, قلم ,kursi dan roh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang tatkala berta'aluq pada kudrat iradat Allah Taala pada mengekalkannya. Segala jisim semuanya binasa melainkan عجب الذنب (tulang kecil seperti biji sawi duduknya ditonggeng manusia itulah benih anak Adam ketika dibangkit daripada kubur kelak), jisim sekalian nabi-nabi, dan jisim orang yang mati perang sabilillah maka ketiga-tiga ini kekal juga tetapi kekalnya yang mendatang.


Diringkaskan, perkara yang ada permulaan tetapi tiada kesudahan (kekal yang mendatang) ialah :
1. Syurga
2. Neraka
3. luh
4. 'arasy
5. قلم
6. Kursi
7. roh
8. عجب الذنب
9. jisim sekalian nabi-nabi  
10. jisim orang yang mati perang sabilillah

Read more...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP